Jornades: El control i la gestió dels projectes vinculats als fons "Next Generation EU" a les entitats locals

Durada

22 hores

Modalitat

Es treballarà de manera presencial (13 hores) i telepresencial (9 hores) a través de classes per videoconferència per l’aplicació ZOOM.

Acreditació

Assistència

Objectius

1. Dotar d’eines previstes en l'ordenament jurídic per a l'òptima materialització de les necessitats de les entitats locals amb els fons europeus rebuts a través dels Next Generation EU.
2. Sessions adreçades a aprofundir coneixements i a reforçar capacitats específiques en lʼàmbit del disseny, la presentació, la gestió i el control de projectes europeus.

Bloc de continguts

1. El Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)
2. Els plans de mesures antifrau en el marc del PRTR.
3. El control de l'activitat subvencional. 
4. Contractació pública amb fons Next Generation EU
5. Factors d'èxit en la preparació i presentació d'un projecte amb finançament europeu. 
6. Aspectes més rellevants en els nivells de control dels fons europeus NGEU previstos en la normativa. 
7. Canvi de paradigma en el control del fons europeus NGEU. Definició i fiscalització per objectius.

Equip docent

Núria Josa Arbonès, IG de la diputació de Girona. 
Rafael Jiménez Asensio, consultor d’AAPP. Estudi Sector Públic SLPU (San Sebastián). 
Sandra Andreu Febas, cap del Serveis Econòmics de la diputació de Tarragona. 
Marta Neus López Cortès, cap del dept. de Seguiment de Projectes (OIE). Govern IB. 
Maria Matilde Martínez Montero, secretària JCC Administrativa. Govern IB. 
Margalida Amorós Bauzà, dir. insular de Coordinació (dept. Presidència) Consell de Mallorca 
Javier Font Miret, Auditor Nacional. Cap de divisió de l'ONA. IGAE
Inma Grajal Caballero, IG de la diputació Palencia
Roberto Sánchez Genicio, Auditor Regional. IGAE. Delegació de les Illes Balears. 

Destinataris i requisits

Secretaris, interventors i personal tècnic de les diferents àrees que coordini i/o participi en projectes finançats amb fons europeus.

Criteris d'avaluació

En la part presencial (aula física): 
- Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials i documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.

En la part telepresencial (videoconferències): 
- Assistència com a mínim al 90% de les hores telepresencials i firma de control de presència.
- És obligatori que l’alumne/a participi en totes les sessions per videoconferència amb la càmera activada des d’un espai habilitat per a la formació.

Altres dades

Dates i horaris     
20/06: 9,30 a 13,30 h (pres.) i 16,30 a 19 h (video.)
21/06: 9,30 a 13,30 h (pres.) i 16,30 a 19 h (video.)
27/06: 9,30 a 14,30 h (presencial) Canvi d'aula
28/06: 9,30 a 13,30 h (videoconferència)

Lloc: Les sessions presencials es realitzaran a l’auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma

Aplicació videoconferència ZOOM: L'alumne/a rebrà al seu correu l’enllaç per a participar, hores abans de l’inici de cadascuna.

Inscripció

Finalitzat


Informació relacionada