2021_Curs en línia: Integritat i lideratge ètic


Equip docent:

Cristòfol Milán Mateu (cap d’àrea d’ètica pública, prevenció i integritat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears) i Jaume Cirer Tortella (cap d’àrea d’assessorament, representació i defensa jurídica de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears)

Objectiu:

Aquest curs està dissenyat per ajudar a entendre millor els fonaments teòrics i les aplicacions pràctiques del lideratge ètic, dins un marc complet d’integritat que engloba el compromís, les responsabilitats, la cultura, i la rendició de comptes, i comprendre el fenomen de la corrupció per tal de fomentar i promoure els aspectes assenyalats per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Blocs de continguts:

Unitat 1. Marc conceptual 
Unitat 2. Els sistemes d’integritat  
Unitat 3. Eines per a aconseguir estructures íntegres  
Unitat 4. El fenomen de la corrupció