Curs en línia: Integritat i lideratge ètic

 

Durada:

15 hores

Modalitat:

En línia a través de la plataforma MOODLE

Acreditació:

Realització amb aprofitament


Equip docent:

Cristòfol Milán Mateu (cap d’àrea d’ètica pública, prevenció i integritat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears) i Jaume Cirer Tortella (cap d’àrea d’assessorament, representació i defensa jurídica de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears)

Objectiu:

Aquest curs està dissenyat per ajudar a entendre millor els fonaments teòrics i les aplicacions pràctiques del lideratge ètic, dins un marc complet d’integritat que engloba el compromís, les responsabilitats, la cultura, i la rendició de comptes, i comprendre el fenomen de la corrupció per tal de fomentar i promoure els aspectes assenyalats per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Blocs de continguts:

Unitat 1. Marc conceptual 
Unitat 2. Els sistemes d’integritat  
Unitat 3. Eines per a aconseguir estructures íntegres  
Unitat 4. El fenomen de la corrupció


Destinataris:

Càrrecs electes, directius, caps de departament i de secció i funcionaris amb habilitació de caràcter estatal al servei dels ajuntaments.

Criteris d'avaluació:

Entrega i superació de totes les proves avaluadores plantejades per l'equip docent

Altres dades:

Inici i finalització: entre el 29 de novembre i el 16 de desembre de 2021


Data límit d'inscripció:

18 de novembre de 2021


Informació relacionada