«Iniciació a la filosofia. Viatge al món dels primers filòsofs»

Nom artístic

Francesc Bibiloni

Públic destinatari

Públic jove i adult, a partir dels 12 anys

Durada

1 h

Preu (BI+IVA)

290,40 €

Espai

Interior / exterior

Any incorporació CACIM

12/4/2021

Descripció

Aquesta activitat forma part d’un programa més general («FIGA»: Filosofia per a Gent Adulta), que es proposa apropar d’una manera entretinguda la filosofia a persones adultes mitjançant la reflexió i divulgació dels elements bàsics que formen la cultura occidental. Entre els objectius principals: utilitzar la saviesa filosòfica per enriquir i positivitzar l’experiència quotidiana, motivar la consulta i lectura de les obres cabdals, els clàssics, de la filosofia mitjançant la realització d’un recorregut històric per les fites principals del naixement del pensament filosòfic a Grècia.

Programa

Continguts: Naixement i apogeu de la filosofia en el món antic

 • Del mite a la raó. Abans de la filosofia: l’explicació mitjançant els mites. 
  • Déus mitològics al món antic: Ra a Egipte, Zeus i Posidó a Grècia.
  •  Èdip i l’esfinx: el mite inclou la raó com a element salvador.
  •  L’oracle dèlfic: les pitonisses en el centre espiritual de l’Hèl·lade.
 • Els primers filòsofs presocràtics
  • Tales de Milet
  •  Heràclit d’Efes
  •  Pitàgores de Samos
  •  Empédocles d’Agrigent
  •  Demòcrit d’Abdera  
 • Sòcrates: la recerca de la saviesa.                                                                                                     
 • Plató: la recordança del mestre.

Metodologia:
La metodologia es basa en una exposició dels continguts per part del ponent, amb l’acompanyament d’un Power Point, i en el mètode dialògic com a eina de reflexió sobre la informació aportada al llarg de la sessió.

Característiques de l'espai i condicions tècniques

 • Espai ample per a 15-20 persones assistents assegudes.
 • Megafonia, pantalla i projector.

Persona responsable

Francesc Bibiloni, doctor en Filosofia i actualment jubilat. Ha treballat de mestre de primària, professor de secundària i professor associat de la UIB. 
Especialista en ludificació és autor d’una obra sobre l’aplicació didàctica de les endevinalles a l’estudi de la filosofia Filosokus, enigmes i pensaments bellugadissos. 

Dades de contractació

Francesc Bibiloni Febrer
659 368 306    
bibiloni57@gmail.com