•    Oferta de cursos de llengua catalana (nivells, períodes i llocs d'inscripció, dates i llocs en què s'impartiran els cursos, etc.).
•    Centre de Català (per aprendre català d'una manera flexible i al vostre ritme).
•    Campanya de voluntariat lingüístic.
•    Tallers per a dones extracomunitàries sense alfabetitzar i, també, per al col·lectiu de dones alfabetitzades. 
 


Informació relacionada