I am (t)here

Nom artístic

Aurora Bauzà & Pere Jou

Públic destinatari

Tots els públics

Durada

30 min

Preu (BI+IVA)

1.650,00 €

Espai

Interior

Any incorporació CACIM

4/6/2020

Sinopsi/Resum

I am (t)here és un projecte de recerca artística que conjuga dos eixos de treball, un de caire conceptual i l’altre de naturalesa formal. Com a rerefons conceptual del projecte, hi trobam els processos de construcció d’indentitat individual i, sobretot, una determinada concepció de la identitat, entesa com un procés en continu desenvolupament. Partim de la consideració que el canvi és inherent a totes les coses i és inevitable. El que nosaltres som -la nostra identitat- no és una idea o imatge fixa sinó un esdevenir constant. A nivell formal, I AM (T)HERE és un treball que investiga la relació entre el cos i la veu. La veu humana funciona com a nexe d’unió entre el so i el cos. Alhora, el cos és el mitjà que permet l’ús de la veu i, com a tal, precisament, ha estat usat històricament supeditat a les demandes expressives del discurs musical. Amb la voluntat d’allunyar-nos d’aquesta servitud tradicional i històrica, a I am (t)here exploram formes noves d’interacció entre els dos, generant associacions que no només investiguen l’àmbit formal sinó que també conjuren horitzons semàntics nous. A partir de la repetició d’una melodia vocal obstinada, el cos viatja a la recerca d’un moviment que l’emancipi del seu rol de suport físic de la veu. La peça encarna un cos atrapat entre dues dinàmiques que evolucionen en direccions oposades. La veu i el moviment viatgen en sentit contrari creant un cos en tensió, un subjecte en conflicte amb la seva identitat.

Fitxa artística

Creació i direcció: Pere Jou i Aurora Bauzà / Interpretació i composició musical: Pere Jou i Aurora Bauzà / Ull extern: Alessandro Sciarroni 
Amb el suport de: Festival Grec de Barcelona 2020; Marche Teatro (Itàlia); Graner centre de creació de Barcelona; La Lleialtat Santsenca; Can Gassol. Centre de Creació de Mataró; Festival Off Liceu de Barcelona
 

Característiques de l'espai i condicions tècniques

 • Espai escènic: aquest és un espectacle pensat per representar-se en espais interiors, teatrals i no teatrals, però diàfans, com poden ser sales d’exposicions, museus, vestíbuls i similars, ja que és una peça que es veu beneficiada per espais amb molta reverberació acústica.
 • Dimensions: 4 m de fons i 5 m de boca; alçària no específica
 • Sòl: llis, sense preferència per cap material
 • Dimensions mínimes espai escènic: 4 x 5 m 
 • So: 
  • PA amb capacitat suficient per a l’espai (mínim 2 altaveus amb 500 watts cada un)
  • Una taula de so de mínim 2 canals
  • 2 cables canon jack balancejats amb llargada suficient per arribar des de l’ordinador que hi haurà en escena fins a la taula de so 
  • Distribució elèctrica amb 3 punts de connexió en escena 
 • Il·luminació: no té necessitats d’il·luminació específiques. És suficient que l’escenari estigui il·luminat amb llum clara, frontal i uniforme.

Dades muntatge i desmuntatge

3 h / 1 h

Dades de contractació

Aurora Bauzà Soler
Tel.: 646861164
A/e: aurorabauza@gmail.com


Informació relacionada