2021_Jornada: Modificacions en la gestió i l’explotació de les dades del padró municipal d’habitants durant la pandèmia

 

Objectiu

1. Conèixer les modificacions sorgides en la gestió del padró d’habitants durant la pandèmia.
2. Resoldre dubtes relacionats amb la gestió del padró municipal d'habitants.

Bloc de continguts:

1. Empadronaments de forma telemàtica sense acte presencial.
2. Sol·licitud de certificacions de forma telemàtica.
3. Remissió de notificacions, entre aquestes les baixes d'ofici, a través de la seu electrònica de l'ajuntament.
4. Certificats de convivència.
5. Situació dels nacionals del Regne Unit després de l’entrada en vigor del Brexit.

Equip docent:

Rogelio Fernández Covisa (Cap de l’Oficina del Cens Electoral en les Illes Balears. Institut Nacional d’Estadística)