Fitxa 2: Les Sibil·les de l'antiguitat

Àrees de coneixement:

 • Ciències Naturals
  • Estudiar i classificar materials segons les propietats.
  • Els éssers vius i les seves característiques (descobriment de plantes i les seves funcions)
  • Estructura i fisiologia de les plantes.
  • Interès per l'observació i l'estudi dels éssers vius.
 • Ciències Socials
  • Participar en l’elaboració i l’avaluació de treballs d’investigació relacionats amb la conservació del medi.
  • Desenvolupament d’estratègies per organitzar, memoritzar i recuperar informació obtinguda mitjançant diferents mètodes i fonts.
  • Tècniques de treball individual.

Informació relacionada