Fitxa 1: Qui és la Sibil·la?

Àrees de coneixement:

 • Ciències socials
  • Recollida, tractament i estructuració de la informació.
  • Fonts històriques. 
  • Línies del temps.
  • Tècniques de treball.
 • Ed. Artística (música) 
  • Audició musical del patrimoni immaterial propi de les Illes Balears.
  • Utilització de mitjans audiovisuals i tecnològics.
  • La veu humana (registres i classificació).
 • Religió
  • Nadal i l’anunci de la vinguda de Déu.

Informació relacionada