Curs en línia: El fenomen de la corrupció

 

Durada:

15 hores

Modalitat:

En línia a través de la plataforma MOODLE

Acreditació:

Realització amb aprofitament


Equip docent:

Antonio Oliver Rotger (inspector Cap d’Equip de Prevenció de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears) i Paloma del Río Coves (cap d’Unitat de Prevenció de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears)

Objectiu

En aquest curs es proporciona una visió general de: 
-Les diferents definicions i efectes negatius de la corrupció i ens mostra com la corrupció està estretament lligada a qüestions d'integritat i ètica.
-Dels actes i manifestacions més habituals de la corrupció en el sector públic. 
-De la relació entre la corrupció i els drets humans. 
-La participació dels ciutadans, les organitzacions de la societat civil i els mitjans de comunicació, en la lluita contra la corrupció.
-Aspectes clau com són la rendició de comptes, una major transparència i la participació ciutadana, poden contribuir a prevenir i reduir la corrupció.

Blocs de continguts

Unitat 1. Corrupció, Política Comparada i Bon Govern  
Unitat 2. Corrupció en el sector públic i en el sector privat  
Unitat 3. Corrupció, drets humans i gènere 
Unitat 4. Participació ciutadana i investigació de la corrupció


Destinataris:

Personal al servei dels ajuntaments

Criteris d'avaluació:

Entrega i superació de totes les proves avaluadores plantejades per l'equip docent.

Altres dades:

Inici i finalització: entre el 29 de novembre i el 16 de desembre de 2021.


Data límit d'inscripció:

18 de novembre de 2021


Informació relacionada