Estornell


   

Nom:

Sturnus vulgaris
Estornino pinto / Starling

Fam. Turdidae

Envergadura:

26 cm

Pes:

80 g

Longitud:

18 - 22 cm


  

Breu descripció:

A la tardor arriben gran esbarts d'estornells procedents del nord d'Europa. La coloració que presenten és la hivernal, molt obscura amb reflexos verds i roses. Tot el cos es troba pigallat de taques blanques. D'aquí el nom castellà de "estornino pinto". Habita zones de cultiu. Per una banda és beneficiós com a controlador d'insectes, però per altre banda, fa mal bé quan passa els mesos d'hivern dins les ciutats i a part del soroll estrident que emet provoca danys amb els seus excrements, a més de les olives que consumeixen.

Notes de biologia:

L'estornell provoca un dels espectacles més formosos de la tardor, grups formats per milers d'individus es reuneixen en el cel formant unes grans masses concentrades que s'estiren i arrufen canviant de forma i donant lloc a figures inesperades.

Altres:

A les colgades, especialment a l'Albufera es reuneixen cents de mils d'individus.