Logo Espai Dones sa Pobla

Espai de Dones Sa Pobla

Horari: dimarts i dijous de 10 a 14 h, i de dimarts de 16 a 20 h


C/ Rosari, 25 sa Pobla (Centre Sa Congregació)