Església de Sant Julià. Llit

Descripció

Ñ1I2361 LLIT DE LA MAREDEDÉU MORTA DE LA PARROQUIAL DE CAMPOS
Llit emprat per a muntar l’escenografia de la Marededéu d’agost. Configurat per diversos elements, es conserva desmuntat a una de les sales del museu parroquial. El llit pròpiament dit és un cadafal rectangular de fusta. Els dos costats més llargs presenten les escultures exemptes dels apòstols dintre d’uns nínxols definits per un arc de mig punt amb l’interior en forma de copinya. Als dos laterals curts s’hi adossa un plafó amb un baixrelleu, un amb la representació de la Marededéu pujant als cels envoltada d’àngels i l’altre amb la Santíssima Trinitat coronant-la. Als angles d’ambdós relleus hi ha uns àngels de talla, representats amb les mans al clatell com si sostinguessin el llit. El llit compta amb un dosser configurat per columnetes que sostenen una cornisa, la qual presenta una inscripció (veure el camp de mides i marques). Sobre la cornisa, cal assenyalar els següents elements: dues figuretes d’àngels, una a cada extrem, i un arc rodó rematat per un medalló amb l’emblema de la Marededéu i una corona, situat al centre.

CARRER BISBE TALLADAS, 17 (ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JULIÀ)
CAMPOS

General
Objectes: LLIT DE LA MAREDEDÉU MORTA
Seccions: MOBILIARI
Autors: TOMÀS VILA
Època (descripció): 1930
Època (classificació): s. XX (1a meitat)
Tècniques: FUSTERIA; DAURAT; TALLA POLICROMADA; POLICROMIA
Suports: FUSTA

Mides i marques
Descripció i ubicació: La inscripció de la cornisa del dosser del llit diu: «Assumpta est Maria in coelum. Gaudent angeli laudantes benedicunt dominum».

Intervencions
Estat actual: REGULAR
Observacions: Els àngels situats als extrems presenten alguns desperfectes.
Realitzades: No estan documentades.

Administració
Nº Inventari: MDM 0013

Varis
Ubicació topològica: MUSEU PARROQUIAL (SALA ANOMENADA DE L’ASSUMPTA)
Observacions: UBICACIONS ANTERIORS: Durant l’any sempre s’havia guardat en els magatzems de la parròquia, però des de 1992 ocupa un lloc en el museu. DADES HISTÒRIQUES: Es tenen noticies d’un llit anterior; així, l’any 1631 ja es parla de «un lit de Ntra. Sra. De la Assumpta.» L’any 1673 es concreta encara més: «Un lit de Ntra. Sra. De Assumptio. 2 angels de madera daurats» (Reus i Mas, pàg. 70). Segons Gabriel Reus, els dos àngels que hi ha a la part superior del retaule de sant Antoni podrien haver format part del llit de la Marededéu. Es va haver de construir el llit actual ja que l’antic havia estat atacat pel corc. El nou llit fou promogut per l’ecònom Mn. Antoni Thomàs i Puigserver i sufragà totes les despeses Lluïsa Mas i Alemany. Costà 6.037,50 pessetes.
Bibliografia:
REUS I MAS, Gabriel. Nostra Dona Santa Maria i el patriarca sant Josep a les esglésies de Campos. Campos: 1996, pàgs. 69-88
Data de presa de dades: 15/01/04

Submobles del moble
Codi: Submoble

Responsabilitat de la fitxa: Consell de Mallorca
Redacció inicial: 20/08/04
Publicació: 28/09/2022