Església de Sant Domingo. Marededéu

Descripció

Ñ1I2391 MAREDEDÉU MORTA DE LA PARROQUIAL DE SANT DOMINGO D’INCA
CARRER GERMANIES, 23 (ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT DOMINGO)
INCA

General
Objectes: MAREDEDÉU MORTA
Seccions: ESCULTURA
Tècniques: DAURAT; TALLA POLICROMADA; ESTOFADURA
Suports: FUSTA

Intervencions
Estat actual: REGULAR
Observacions: Brutícia superficial generalitzada i en algunes zones presenta l’oxidació del vernís i desgast de la policromia i el daurat. S’observa per la part posterior de la imatge els orificis de l’atac de xilòfags i fractura.
Recomanades: Fumigació, neteja i consolidació. Ubicació en un entorn estable i favorable per a la conservació.
Realitzades: No estan documentades.

Administració
Nº Inventari: MDM 0040

Varis
Data de presa de dades: 17/08/04

Submobles del moble
Codi: submoble

Responsabilitat de la fitxa: Consell de Mallorca
Redacció inicial: 15/12/04
Publicació: 25/11/2022