Enquesta necessitats formatives 2022

Des del departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca s'està treballant en el disseny del pla de formació 2022 dirigit al personal al servei dels ajuntaments de Mallorca.

La teva opinió i valoració serà fonamental pel disseny de la nova proposta formativa al 2022, de tal manera que, en les accions formatives de les àrees jurídiques, econòmica-financeres i de gestió energètica i obres i serveis, un dels criteris de selecció de persones admeses a una acció formativa que presenta més sol·licituds de les ofertades, és el haver participat en aquest estudi de necessitats, sempre que el sol·licitant compleixi amb els requisits de cada convocatòria.

Per aquest motiu vos demanam omplir aquest qüestionari per a conèixer la vostra opinió en matèria de necessitats i preferències formatives.

Recordeu que els nostres recursos tenen una limitació i no podrem organitzar totes les demandes que ens arribin, per això aquest estudi de necessitats cerca organitzar les accions formatives clau pel personal al servei dels ajuntaments de l'illa de Mallorca. 

Gràcies per la vostra col·laboració.


Informació relacionada