Direcció Insular de Turisme


C/ Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma

(+34) 971 219 788