Direcció Insular de Serveis Generals


C/ del General Riera, 113 07010 Palma