Direcció Insular d'Inspecció Tècnica de Vehicles i Activitats Classificades


C/ del General Riera, 113, 07010 Palma