Direcció Insular de Patrimoni


Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma

(+34) 971 173 908