Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores


C/ del Palau Reial, 1, 07001 Palma