De la mediterrània a Rússia

Nom artístic

Quartet Ànima

Públic destinatari

Tots els públics

Durada

70 min

Preu (BI+IVA)

2.299,00 €

Espai

Interior/exterior

Any incorporació CACIM

07/12/2021

Sinopsi/Resum

Concert de quartet de corda d’una hora de durada aproximadament, enfocat a autors d’èpoques i estils diversos, tots pertanyents a territoris tan diferents com són la Mediterrània, Rússia o Àustria. Els tres moviments són lligats a diferents etiquetes literàries. El primer moviment, «Costa Brava», vol descriure des del punt de vista d’aquesta costa, el Mediterrani, mitjançant l’agregació d’alguns aspectes de la melodia a la música tradicional catalana. El segon moviment, «Nocturn», es tracta d’un petit poema contemplatiu i reflexiu, una invocació de la nit amb un gran sentiment davant la naturalesa viva i immensa. I finalment, el tercer moviment, «Veles i reflexes», és un moviment viu, efusiu i impulsiu, que simbolitza un cant a la mar alegre. A més, en aquest darrer moviment podem observar un fet que és poc freqüent en les obres de Toldrà, la confrontació de dos perfils rítmics amb un caire sonatístic al marge del temàtic.
 

Programa

Eduard Toldrà
Vistes al mar (Evocacions poètiques,) 
-Allegro con brio (Costa Brava)
-Lento (Nocturn)
-Molto Vivace. (Veles i Reflexes)

Wolfgan A. Mozart
Quartet n. 14 K 387 en Sol Major

 I. Allegro vivace assai.
II. Menuetto.
III. Andante cantabile.
IV. Molto allegro.

D. Shostakovich 
Quartet n. 9 op. 117 en Mib Major

-Moderato con moto
-Adagio
-Allegretto
-Adagio
-Allegro

Fitxa artística

Intèrprets: Marc Nogués, violí; Manel Barrios, violí; Jorge Perez, viola; Miriam Gimenez, violoncel

Característiques de l'espai i condicions tècniques

  • Escenari: 4 x 4 m
  • Equip d’il·luminació
  • Equip de so en exterior o depenent de les característiques de la sala
     

Dades muntatge i desmuntatge

60 min
 

Dades de contractació

Grup Trui Mallorca, SL
Pablo Serna 667 527 048
pserna@trui.es


Informació relacionada