2021_Curs telepresencial: L'entorn de la plataforma de contractació del sector públic

Objectiu general:

Ser capaços d’afrontar les situacions bàsiques i quotidianes d’ús i maneig de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

 

Bloc de continguts:

1. Introducció a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
2. Convocatòria de la licitació. 3. Presentació d’ofertes.
4. Creació d’un Òrgan d’Assistència propi.
5. Agenda i planificació de les sessions de l’Òrgan d’Assistència.
6. Constitució de sessions.
7. Celebració de sessions.
8. Incidències en la celebració de sessions dels òrgans d’assistència.
9. Adjudicació de la licitació.
10. Licitacions per lots.
11.Establiment d’un acord marc a la PCSP.
12.Contractes basats en un acord marc.

Equip docent:

Antonio Pablo Vazquez Freijomil (funcionari de l’Administració de Justícia en excedència, amb ampla experiència a l’àmbit públic en gestió i formació de les TIC)