2020_Curs semipresencial: Aprendre a dirigir a l'administració pública

 
 

Objectiu general:

Es pretén proporcionar els coneixements, les habilitats, les eines i els recursos sobre intel·ligència emocional en la direcció de persones i la gestió dels equips de treball. Es tractaran les corrents, els estils i els aspectes clau del lideratge exitós, amb l’objectiu de comprendre la complexitat dels processos de creació i construcció d'equips, i els factors que s'han de tenir presents.

Equip Docent:

Carmen Ramis Palmer (Professora Facultat de Psicologia. Àrea de Psicologia Social. Universitat Illes Balears) i Jerònima Maria Torrens Espinosa (Llicenciada en Psicologia. Professora al Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears)

Bloc de continguts:

1. La figura del comandament/director/cap. Funcions bàsiques
2. El treball en equip.
3. Gestió del canvi. Els processos de canvi a l’administració.
4. Intel·ligència Emocional. Habilitats socials, d’influència i comunicació. Les reunions de treball.
5. Negociació i resolució de conflictes.