2021_Curs en línia: La gestió tributària i la recaptació en les entitats locals per al personal C1 i C2

 

Objectiu general:

1. Potenciar el coneixement dels empleats públics dels grups C1 i C2 que presten el seu servei o puguin desenvolupar activitats dins de l'àrea dels serveis Econòmics-Financers i especialment en la funció de Gestió Tributària i Recaptació d'una entitat local
2. Assolir les matèries específiques per al desenvolupament del seu treball com les eines necessàries per a l'aplicació pràctica d'aquests coneixements.

Bloc de continguts:

Mòdul 1. Gestió tributària i recaptació.
Mòdul 2. Funcions de la gestió tributària. Les ordenances fiscals.
Mòdul 3. Gestió tributària de l'IBI.
Mòdul 4. Extinció del deute tributari. Responsables tributaris i notificacions.
Mòdul 5. Recaptació voluntària dels tributs municipals.
Mòdul 6. Recaptació executiva dels tributs municipals.

Equip docent:

Jose Manuel Farfán Pérez (Tresorer general de la Diputació de Sevilla i del Organisme Provincial d’Assessorament Econòmic i Fiscal, OPAEF), Maria del Mar Mota Sánchez (Tresorera de l’Ajuntament de Conil, Cadis); Eliseo Garrido Pérez (Assessor jurídic de l’OPAEF de la Diputació de Sevilla) i Ricardo Diaz Andrés (Cap de departament d’embargaments i subhastes de l’OPAEF)