2020_Curs en línia: Implantació del treball a distància en l'administració pública

Objectiu general:

1. Reflexionar sobre el procés d'implantació de la feina a distància a les administracions públiques.
2. Complir amb totes les garanties de seguretat i de protecció de dades en el treball a distància.
3. Concienciar a l'alumne/a del benestar digital oferint-los les mesures necessàries per reduir els ciberatacs en els seus dispositius personals.​​​​​​

Bloc de continguts:

Mòdul 1 Implantació del treball a distància.
Mòdul 2 Fugida d'informació de dades i les seves conseqüències legals.
Mòdul 3 Fonaments bàsics de seguretat digital.

Equip docent:

Ignacio Durán Boo (conseller tècnic en la Direcció de l’Agència Tributària de l’ajuntament de Madrid), Susana Vives Conde (responsable de Protecció de Dades a la Direcció General de la Policia) i Antonio Pablo Vazquez Freijomil (funcionari de l’Administració de Justícia en excedència, amb ampla experiència a l’àmbit públic en gestió i formació de les TIC)