Acció formativa ajornada per aplicació de les mesures enfront al Covid-19

Informarem de les noves dates a tots els sol·licitants, en el moment en que es pugui reprendre la formació en modalitat presencial.

Curs semipresencial: Redacció de documents administratius. L’informe

 
 

Durada:

20 hores (12 hores presencials i 8 hores en línia)

Modalitat:

Semipresencial

Acreditació:

Assistència amb aprofitament


Objectiu general:

Unificar i millorar la imatge dels documents escrits redactats per qualsevol de les àrees dels ajuntaments de Mallorca i facilitar al personal que treballa en l’Administració un material i uns coneixements que l’ajudin a escriure amb correcció, cohesió, adequació i coherència.

Equip Docent:

Carme Planells Muntaner, Maria Neus Bibiloni Vich i Margalida Ribot Mestre (Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Consell de Mallorca)

Bloc de continguts:

1.1. Introductori. La comunicació, les funcions del llenguatge; 1.2. El procés de redacció; 1.3. El llenguatge administratiu com a tecnolecte.

2.1. Revisió i correcció de textos reals de l’Administració a partir dels coneixements adquirits; 2.2. Millora de la comunicació escrita, detecció i correcció de les errades més comunes; 2.3. Models de documents més usuals.

3.1. Els informes: forma i contingut; 3.2. Recursos a l’abast del personal de l’Administració

4.1. Revisió i correcció de diferents exercicis relacionats amb la matèria impartida; 4.2. Reelaboració d'un informe tècnic o jurídic (estructura i revisió lingüística).


Destinataris / requisits:

Personal dels ajuntaments que redactin normalment i treballin amb documents administratius.

Criteris d'avaluació:

Assistència al 90% de les hores presencials i completar les activitats pràctiques fora de l’aula

Altres dades:

El mateix curs a diverses seus (dates i horaris del programa didàctic pendents de confirmació)


Data límit d'inscripció:

AJORNADA: Dates i horaris pendents de confirmació.


Informació relacionada