2020_Curs semipresencial: Eines i tècniques per a la resolució de conflictes a l’entorn laboral (Inca)

Objectiu general:

Dotar les persones participants de recursos de comunicació per a la crítica constructiva i la gestió de situacions tenses amb les persones usuàries dels seus serveis, així com de diferents eines d'autoregulació emocional per poder liderar les seves intervencions des de l'assertivitat.

Equip Docent:

Jerónima María Torrens Espinosa (Llicenciada en Psicologia. Professora al Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears)

Bloc de continguts:

1. Habilitats de comunicació i estils de resposta en situacions de tensió.
2. Model de comunicació de l'Anàlisi Transaccional per transmetre normes, informació i correcta expressió d'emocions.
3. Crítica constructiva.
4. Com manejar la ira i el comportament irracional de l'altre.
5. Autoregulació emocional: com manejar la pròpia ira.
6. Model de resolució de conflictes de Carl Rogers: El llenguatge reflex de l'empatia, la assertivitat de l'autenticitat i la consideració positiva. Com i quan aplicar-los?