Curs semipresencial: Aprendre a dirigir a l'administració pública

 
 

Durada:

25 hores (presencial: 16 hores i en línia: 9 hores)

Modalitat:

Semipresencial

Acreditació:

Assistència amb aprofitament


Objectiu general:

Es pretén proporcionar els coneixements, les habilitats, les eines i els recursos sobre intel·ligència emocional en la direcció de persones i la gestió dels equips de treball. Es tractaran les corrents, els estils i els aspectes clau del lideratge exitós, amb l’objectiu de comprendre la complexitat dels processos de creació i construcció d'equips, i els factors que s'han de tenir presents.

Equip Docent:

Carmen Ramis Palmer (Professora Facultat de Psicologia. Àrea de Psicologia Social. Universitat Illes Balears) i Jerònima Maria Torrens Espinosa (Llicenciada en Psicologia. Professora al Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears)

Bloc de continguts:

1. La figura del comandament/director/cap. Funcions bàsiques
2. El treball en equip.
3. Gestió del canvi. Els processos de canvi a l’administració.
4. Intel·ligència Emocional. Habilitats socials, d’influència i comunicació. Les reunions de treball.
5. Negociació i resolució de conflictes.


Destinataris / requisits:

Personal amb funcions directives o de comandament, i personal de l'àmbit de la gestió de recursos humans.

Criteris d'avaluació:

Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials i entrega de les activitats proposades per l'equip docent.

Altres dades:

Dia 2, 6, 13 y 20 de març de 2020 (totes les sessions de les 9,30 a 13,30 hores)
Lloc: Sala d’actes de la Llar de la Joventut. C/ del General Riera, 111 Palma
Data d’inici i finalització de les sessions en línia: de dia 2 a dia 30 de març


Data límit d'inscripció:

Inscripció finalitzada


Informació relacionada