Curs en línia: Obtenció i ús del certificat digital

 

Durada:

20 hores

Modalitat:

En línia (videoconferències amb Google Meet; continguts didàctics en la plataforma de formació Mallorc@ula - Moodle)

Acreditació:

Certificat d'aprofitament


Objectius:

Conèixer el procés per obtenir una signatura digital.

Saber signar documents electrònicament.

Conèixer els principals serveis online de les administracions.

Bloc de continguts:

Mòdul 1. Distints sistemes de certificació. Procediments per obtenir-los.
Mòdul 2. Instal·lació del certificat en l'ordinador.
Mòdul 3. Signatura digital en els documents.
Mòdul 4. Serveis online en les administracions.

Equip docent:

Joan Vallespir Acosta (Tècnic especialista en informàtica de gestió)


Destinataris / requisits:

Personal públic dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca de tots els grups i nivells.

Criteris d'avaluació:

Superació de les proves propostes pel formador i l'assistència al 100% de les hores de les videoconferències per obtenir el certificat d'aprofitament.

Dates i horari del curs:

Videoconferències: 

8, 9, 10, 11, 12 i 15 de novembre, de 9.00 a 12.00h

16 de novembre, de 9.00 a 11.00h

 


Termini d'inscripció:

De dia 6 a dia 20 d'octubre de 2021


Informació relacionada