Curs en línia: Ciberseguretat i compliment normatiu adreçat a personal informàtic

 

Durada:

20 hores

Modalitat:

En línia
Videoconferències amb Teams.(10h)
Material didàctic online (10h)

Acreditació:

Certificat d'aprofitament


Objectius:

Adquirir coneixements bàsics sobre l'Esquema Nacional de Seguretat.

Conèixer la incidència de l'ENS i el RGPD en l'ajuntament.

Conèixer les mesures organitzatives, operacionals i de protecció.

Saber dissenyar un SGSI.

Conèixer mesures de seguretat tècniques de seguretat per capes.

Bloc de continguts:

Mòdul 1. L'Esquema Nacional de Seguretat i la seva connexió amb les lleis 39 i 40 de 2015.

Mòdul 2. Novetats ENS 2021.

Mòdul 3. Incidència de l'ENS i del RGPD en l'ajuntament.

Mòdul 4. Mesures organitzatives, operacionals i de protecció.

Mòdul 5. Casos pràctics.

Mòdul 6. ENS: Disseny d'un SGSI. Mesures organitzatives, operacionals i de protecció.

Mòdul 7. Ciberseguretat: Mesures de seguretat tècniques de seguretat per capes.

Mòdul 8. Casos pràctics (monitorització, eines d'enginyeria social, Pentesting, etc.)

Equip docent:

Patricia Obejo (enginyera especialista en ENS)

Concepción Alonso (advocada especialista en privacitat)

David Álvarez (enginyer especialista en ciberseguretat)


Destinataris / requisits:

Personal tècnic d'informàtica dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca.

Criteris d'avaluació:

Superació de les proves propostes pel formador i l'assistència al 100% de les hores de les videoconferències per obtenir el certificat d'aprofitament.

Dates i horari del curs:

Videoconferències: 

29 i 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2021, de 9.30 a 12.00h

 


Termini d'inscripció:

De dia 6 a dia 20 d'octubre de 2021


Informació relacionada