Curs en línia: Ciberseguretat i compliment normatiu adreçat a personal administratiu i de gestió

 

Durada:

10 hores

Modalitat:

En línia
Videoconferències amb Teams.(5h)
Material didàctic online (5h)

Acreditació:

Certificat d'aprofitament


Objectius:

Adquirir coneixements bàsics sobre l'Esquema Nacional de Seguretat.

Conèixer la incidència de l'ENS i el RGPD en l'ajuntament.

Conèixer les mesures organitzatives, operacionals i de protecció.

Bloc de continguts:

Mòdul 1. L'Esquema Nacional de Seguretat i la seva connexió amb les lleis 39 i 40 de 2015.

Mòdul 2. Novetats ENS 2021.

Mòdul 3. Incidència de l'ENS i del RGPD en l'ajuntament.

Mòdul 4. Mesures organitzatives, operacionals i de protecció.

Mòdul 5. Casos pràctics.

Equip docent:

Alberto Suárez (enginyer especialista en ENS i RGPD)

Concepción Alonso (advocada especialista en privacitat)


Destinataris / requisits:

Personal públic amb funcions administratives i de gestió dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca.

Criteris d'avaluació:

Superació de les proves propostes pel formador i l'assistència al 100% de les hores de les videoconferències per obtenir el certificat d'aprofitament.

Dates i horari del curs:

Videoconferències: 

22 i 23 de novembre, de 9.30 a 12.00h

 


Termini d'inscripció:

De dia 6 a dia 20 d'octubre de 2021


Informació relacionada