Al barri des Jonquet, hi va arribar a haver set molins de vent fariners, situats sobre el talús natural i de cara a la mar. Actualment, només se’n conserven cinc (el molí d’en Garleta, el molí del Nom de Déu, el molí d’en Carreres, el molí de sa Garriguera i el molí d’en Celos), ja que el molí d’en Toni Trossos només conserva part del casal i el molí d’en Moll fou enderrocat l’any 1975. Així mateix, devora la plaça Cerdà, també és conserva la torre d’un molí de vent d’extracció d’aigua. Tots aquests elements han estat inclosos dins la declaració com a Conjunt històric del barri del Jonquet. 


Informació relacionada