Conjunt d'edificis del ferrocarril Palma-Inca. Palma


  

  

El conjunt d’edificis del ferrocarril de Palma- Inca s’ubiquen a l’estació de Palma i daten de 1874-1930, adscrits a un estil modernista, tenint en compte els diferents processos de construcció i desenvolupament de l’estació. El conjunt d’edificis protegits són un total de sis: l’edifici de viatgers, l’edifici administratiu, l’Hostal Términus, l’edifici de la màquina de vapor i el fumeral, la fusteria amb el taller de muntatge i el magatzem de recanvis.


Informació relacionada