Conill


   

Nom:

Oryctolagus cuniculus
conejo / rabbit
Fam. Leporidae
 

Envergadura:

 

Pes:

1 kg

Longitud:

35-40 cm


  

Breu descripció:

El pèl del conill és d'un color marró grisenc amb el ventre i la part inferior de les potes de color marró grisenc; hi destaca un manat de pèl obscur a la cua i pèl de color blanc per davall d'aquesta. Les orelles són llargues i arrodonides, però de menor mida i no tan exagerades que les de la llebre. A més, es diferencia d'aquesta per l'absència total de taques negres a cada punta de les orelles.

Notes de biologia:

És un mamífer que normalment inicia la reproducció a la tardor - hivern, lligat al cicle de creixement vegetal, i pot allargar-se fins els mesos d'abril o maig segons les condicions climàtiques. Les femelles tenen una gestació que dura entre 28 i 30 dies, amb una mitja de 4 cries per part i els conill nascuts queden dins la lloriguera durant 20 dies aproximadament, on són alletats per la mare una o dues vegades al dia.

Són animals gregaris que viuen en grups socials dins llodrigueres formades per una xarxa de túnels subterranis d'uns 20 o 25 cm de diàmetre, aquestes llodrigueres disposen de vàries entrades i sortides per despistar als seus enemics.


Altres:

Malgrat sempre ha estat un mamífer molt abundant, les malalties de la mixomatosi i l'hemorràgia vírica han reduït  les seves poblacions, fent mal també als depredadors, els quals utilitzen el conill com a base de la seva dieta.