Conill


   

Nom:

Oryctolagus cuniculus
conejo / rabbit
Fam. Leporidae
 

Envergadura:

 

Pes:

1 kg

Longitud:

35-40 cm


  

Breu descripció:

El pèl del conill és d'un color marró grisenc amb el ventre i la part inferior de les potes de color marró grisenc; hi destaca un manat de pèl obscur a la cua. Les orelles són llargues i arrodonides, però de menor mida i no tan exagerades que les de la llebre. A més, es diferencia d'aquesta per l'absència total de taques negres a cada punta de les orelles.

Notes de biologia:

És un mamífer amb facilitat de cria. Les femelles poden parir fins a cinc vegades a l'any, donant a llum fins a 8 o 9 cries.

Altres:

Malgrat sempre ha estat un mamífer molt abundant, les malalties de la mixomatosi i l'hemorràgia vírica estan reduint les seves poblacions, fent mal també als depredadors, els quals utilitzen el conill com a base de la seva dieta.
 
Són animals gregaris que viuen dins llodrigueres formades per una xarxa de túnels subterranis d'uns 20 o 25 cm de diàmetre, aquestes llodrigueres disposen de vàries entrades i sortides per despistar als seus enemics.