Club de lectura infantil/juvenil

Nom artístic

Eulàlia Arlès

Públic destinatari

Infantil / juvenil

Durada

60-90 min

Preu (BI+IVA)

121,00 €

Espai

Interior

Any incorporació CACIM

12/09/2018

Descripció

L’activitat de clubs de lectura formava part d’un projecte a la base de dades d’activitats de promoció de la lectura de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca.  
 
S’ha de tenir en compte, per dur a terme les tertúlies dels clubs de lectura, que els lots de llibres pertanyen a la Xarxa del Consell i és una activitat que es du a terme a les biblioteques, per tant, és un projecte obert. 
 
Metodologia  
Al club de lectura infantil i juvenil, cada llibre tindrà 2 sessions de trobada. A la primera sessió, s’explicarà la dinàmica del club (si es fa més d’un llibre, aquest punt es dedicarà a avaluar la sessió anterior), es presentarà la lectura escollida i es començarà a llegir el llibre amb una lectura en veu alta compartida. A la segona sessió, que es farà al cap d’un mes, es farà la tertúlia i es comentarà el llibre. 
   

Característiques de l'espai i condicions tècniques

Les característiques de l’espai, les necessitats tècniques, les preferències d’horari, la disponibilitat de dates… estan en funció de les necessitats de les biblioteques interessades.  
 

Persona responsable

Moderadora, conductora i lectura en veu alta: Eulàlia Arlés 

Dades de contractació

Eulàlia Arlès 
610 381 025 
lecturaadomicili@hotmail.com