Club de lectura d'adults

Nom artístic

Eulàlia Arlès

Públic destinatari

Adult

Durada

60-90 min

Preu (BI+IVA)

121,00 €

Espai

Interior

Any incorporació CACIM

12/09/2018

Descripció

L’activitat de clubs de lectura formava part d’un projecte a la base de dades d’activitats de promoció de la lectura de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca.  
 
S’ha de tenir en compte, per dur a terme les tertúlies dels clubs de lectura, que els lots de llibres pertanyen a la Xarxa del Consell i és una activitat que es du a terme a les biblioteques, per tant, és un projecte obert. 
 
Metodologia  
La biblioteca és el punt de partida, les persones usuàries recolliran el llibre i, al cap d’un mes o mes i mig, es farà la xerrada sobre el llibre escollit. A la tertúlia, la moderadora farà una introducció d’autor, època, temàtica... segons convengui. Després, els lectors i les lectores compartiran les sensacions que els ha produït la lectura. 
 

Característiques de l'espai i condicions tècniques

Les característiques de l’espai, les necessitats tècniques, les preferències d’horari, la disponibilitat de dates… estan en funció de les necessitats de les biblioteques interessades.  
 

Persona responsable

Moderadora, conductora i lectura en veu alta: Eulàlia Arlés 

Dades de contractació

Eulàlia Arlès 
610 381 025 
lecturaadomicili@hotmail.com