Centre d'Informació de la Dona (CID)

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 hores


C/ dels Foners, 38 bxs, 07006 Palma