Curs: Aspectes pràctics de la contractació pública (INAP)

Durada

21 hores

Modalitat

Presencial

Acreditació

Assistència

Objectius

Aprofundir i millorar els coneixements en matèria de contractació, a fi de facilitar i agilitar l'anàlisi, tramitació i gestió dels contractes públics.

Bloc de continguts

Mòdul 1. Configuració, planificació i gestió de la contractació. 
Mòdul 2. Tipologies i procediments de contractació 
Mòdul 3. Especialitats de la contractació.

Equip docent

Javier Tena Ruiz, interventor-tresorer d'administració local. Subdirector general de coordinació de la contractació. Àrea de govern d'hisenda i persona (ajuntament de Madrid), Antonio Ramón Rodríguez Castaño, advocat. Lletrat del tribunal de comptes en excedència i Elena Hernáez Salguero, consellera del tribunal de comptes. Lletrada de la Comunitat de Madrid

Destinataris i requisits

Funcionaris/as d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i empleats/as públics locals amb responsabilitats en la matèria.

Criteris d'avaluació

- Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials. 
- Documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.
- S’implica en haver de seguir i comprendre les explicacions i/o els debats plantejats per l’equip docent o els companys d’aula.

Altres dades

Data, horari i lloc sessions presencials    

Juny: 8, 12 i 15 
Horari: Totes les sessions de 9,30 a 14,30 (dematí) i de 16 a 18 (horabaixa)

Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma

Inscripció

Finalitza dia 6 de març de 2023


Informació relacionada