2020_Curs: Relacions institucionals. El context dels contractes, els convenis i les subvencions

Objectiu general:

En aquest curs intentarem donar llum, distingint entre les figures del contracte, el conveni i la subvenció que, amb definicions legals de diferents institucions jurídiques, de vegades se solapen i es confonen, generant-se uns problemes de consideració a l'administració pública.

Bloc de continguts:

Teresa Moreo Marroig (Interventora delegada. Intervenció general de la CAIB) i Miguel Alejandro Dot Ramis (titular de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Palma)

Equip docent:

Bloc 1. Les relacions institucionals internes a l’entitat local

Bloc 2. Les relacions institucionals externes a l’entitat local. La cooperació horitzontal i vertical al marge de la llei de contracte i de la llei de subvencions. Conceptes generals.

Bloc 3. Anàlisi de les relacions externes des de la perspectiva pràctica municipal.​​​​​​​


Informació relacionada