Accés al material didàctic

És possible que per a la correcta audició dels diferents materials que trobareu en aquesta pàgina, hagueu d'accedir des d'un navegador associat a Google, per exemple Google Chrome.

2020_Curs en línia: Tresoreria de les entitats locals. Funcions i gestió de l'endeutament

Objectiu general:

1.Repàs general de les funcions i activitats de la Tresoreria local, amb especial anàlisi del nou Reglament de funcionaris d’habilitats amb caràcter nacional (FHN).
2.Analitzar les principals funcions i activitats de la Tresoreria Local.
3.Conèixer les tècniques i el marc legal de l'endeutament local.
 

Bloc de continguts:

1. Funcions de la tresoreria. El nou reglament de FHN. Principals novetats.
2. Gestió del disponible i pagaments.
3. Planificació financera. Plans i pressupost de tresoreria. Informes de morositat.
4. Gestió financera local. Gestió de l'endeutament

Equip docent:

José Manuel Farfán Pérez (Tresorer Diputació Provincial Sevilla i de l’OPAEF); Maria de la
Mar Mota Sánchez (tresorera Ajuntament de Conil) i Alfredo Velasco Zapata. (Economista de
la Unitat d'Assessorament Econòmic a Municipis de l'OPAEF).


Informació relacionada