Accés al material didàctic

És possible que per a la correcta audició dels diferents materials que trobareu en aquesta pàgina, hagueu d'accedir des d'un navegador associat a Google, per exemple Google Chrome.

2020_Curs en línia: Implementació del control financer permanent

Objectiu general:

Adquirir coneixements teòrics i pràctics per implantar i executar el control intern en la modalitat de funció interventora i control financer d'acord amb el nou RD 424/2017 de 28 d'abril.

Equip docent:

Elena García Martínez (Interventora de l’ajuntament de San Vicente del Raspeig. Alacant), Eva Mota Sánchez (Vice-Interventora de l’ajuntament de Chiclana de la Frontera) i Luis Miguel Palacios Albarsanz (Interventor General de l’ajuntament de Segovia)

Bloc de continguts:

1. Introducció del control financer. Regulació i fases. 2. Elaboració del pla anual de control financer: anàlisi de risc. 3. Execució del control financer. 4. Informes de control financer permanent.  5. Informe de resum control intern.  6. Pla d'acció.


Informació relacionada

  • Webinar: Superàvit i IFS en el RD-llei 8/2020 i RD 11/2020

    Visita
  • Webinar: Efectes de la COVID-19 en el règim de les subvencions

    Visita