Accés al material didàctic

És possible que per a la correcta audició dels diferents materials que trobareu en aquesta pàgina, hagueu d'accedir des d'un navegador associat a Google, per exemple Google Chrome.

2020_Curs en línia: Efectes de la COVID-19 en els contractes públics.

 
 

Objectiu general:

Conèixer les mesures generades urgents i extraordinàries que plantegen greus conseqüències organitzatives, econòmiques i d'una altra índole capaços de generar la ruptura de l'equilibri econòmic del contracte.

Bloc de continguts:

Bloc 1 “Mesures generals en matèria de contractes públics”

Bloc 2 “Adequació de las mesures generals pel Govern de les Illes Balears”

 

Equip docent:

Teresa Moreo Marroig (Interventora delegada. Intervenció general de la CAIB), José Manuel Martínez Fernández (Vicesecretari de l'ayuntamiento de Valladolid) i Pilar Ortega Jiménez (Interventora adjunta de la Diputació Provincial de Lleó)


Informació relacionada

  • Videoconferència

    Visita
  • Guia aplicació mesures contractació CAIB

    Visita
  • Actuacions observatori contractació COSITALNETWORK

    Visita